Giảm tới 50.000đ khi thanh toán học phí qua ZaloPay

83

1. Quà tặng

  • Khách hàng lần đầu thanh toán bằng ví ZaloPay: Sẽ được tặng Combo voucher 50.000đ bao gồm: Voucher 35.000đ sử dụng cho hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí có giá trị từ 70.000đ trở lên có hạn sử dụng 30 ngày; Voucher 15.000đ sử dụng cho hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí có giá trị từ 30.000đ trở lên có hạn sử dụng từ ngày 01/06/2023 đến hết 30/06/2023
  • Khách hàng đã thanh toán nhưng lần đầu thanh toán hóa đơn bằng ví ZaloPay: Sẽ được tặng Combo voucher 25.000đ bao gồm: Voucher 15.000đ sử dụng cho hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí có giá trị từ 30.000đ trở lên có hạn sử dụng 30 ngày; Voucher 10.000đ sử dụng cho hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí có giá trị từ 20.000đ trở lên có hạn sử dụng từ ngày 01/06/2023 đến hết 30/06/2023
  • Khách hàng đã thanh toán hóa đơn bằng ví ZaloPay: Sẽ được tặng Combo Voucher 20.000đ bao gồm: 03 Voucher 5.000đ sử dụng cho hóa đơn Điện, Nước, Internet, Truyền hình, Chung cư, Học phí có giá trị từ 1.000.000đ trở lên có hạn sử dụng 30 ngày; 01 Voucher 5.000đ sử dụng cho hóa đơn Vay Tiêu Dùng có giá trị từ 2.000.000đ trở lên có hạn sử dụng 30 ngày

2. Đối tượng nhận ưu đãi:

Áp dụng cho tất cả các khách hàng thuộc các trường sử dụng dịch vụ Thanh toán học phí MISA-JETPAY

3. Thời gian:

Từ 10:00 ngày 05/05/2023 đến hết 06/06/2023

4. Hướng dẫn nhận ưu đãi:

  • Mở ứng dụng Zalo >> Chọn “Khám phá” >> Chọn “Trả hóa đơn” Hoặc mở ứng dụng ZaloPay >> Chọn “Thanh toán hóa đơn”
  • Chọn “Học phí” và chọn Nhà cung cấp JETPAY
  • Nhận ngay voucher ưu đãi
  • Nhập thông tin thanh toán
  • Tiến hành thanh toán để tận hưởng ưu đãi

Xem chi tiết Hướng dẫn thanh toán học phí bằng hình thức Ví điện tử ZaloPay