Các giải pháp chúng tôi cung cấp
 • chấp nhận thanh toán trực tiếp
  chấp nhận thanh toán
  trực tiếp
  Hỗ trợ tích hợp thanh toán online
  cho các trang thương mại điện tử
  Giao dịch trực tuyến chưa bao giờ thuận tiện đến thế!
 • ví điện tử jetpay
  ví điện tử
  jetpay
  Nạp, rút dễ dàng
  Chuyển tiền trong tích tắc
  Thanh toán an toàn
  Dễ dàng quản lý chi tiêu
 • dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử
  dịch vụ kết nối
  ngân hàng điện tử
  BankHub cho phép kế toán
  ngồi tại văn phòng
  cũng có thể thực hiện đầy đủ giao dịch
  với ngân hàng ngay trên phần mềm kế toán
 • dịch vụ hỗ trợ chi hộ
  dịch vụ
  hỗ trợ chi hộ
  Hỗ trợ tích hợp thanh toán online
  cho các trang thương mại điện tử
  Giao dịch trực tuyến chưa bao giờ
  thuận tiện đến thế!
 • dịch vụ hỗ trợ thu hộ
  dịch vụ
  hỗ trợ thu hộ
  Nạp, rút dễ dàng
  Chuyển tiền trong tích tắc
  Thanh toán an toàn
  Dễ dàng quản lý chi tiêu