Các giải pháp chúng tôi cung cấp
Chấp nhận thanh toán trực tuyến
Hỗ trợ tích hợp thanh toán online
cho các trang thương mại điện tử
Giao dịch trực tuyến chưa bao giờ thuận tiện đến thế!
Ví điện tử JetPay
Nạp, rút dễ dàng
Chuyển tiền trong tích tắc
Thanh toán an toàn
Dễ dàng quản lý chi tiêu
Dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử
BankHub cho phép kế toán ngồi tại văn phòng
cũng có thể thực hiện đầy đủ giao dịch
với ngân hàng ngay trên phần mềm kế toán
Dịch vụ hỗ trợ chi hộ
Hỗ trợ chi lương, thưởng, hoa hồng,... cho đối tác của bạn
thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử
Dịch vụ hỗ trợ thu hộ
Hỗ trợ thu hộ phí sử dụng dịch vụ từ khách hàng của bạn
thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử