Công ty cổ phần JetPay

Bằng nỗ lực sáng tạo trong khoa học, công nghệ và đổi mới trong quản trị, JetPay định hướng phát triển thành một công ty công nghệ
tài chính (fintech) có hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam.
Sứ mệnh của JetPay là phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất để thay đổi nền kinh tế và
giúp khách hàng thực hiện công việc theo phương thức mới, năng suất và hiệu quả hơn nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước.
TIN CẬY
Các sản phẩm và dịch vụ JetPay mang lại cho khách hàng đều có độ tin cậy cao, con người JetPay với tri thức và văn hóa cao luôn mang lại cho khách hàng cảm giác tin cậy trong giao dịch và chuyển giao tri thức, công nghệ.
TIỆN ÍCH
Các sản phẩm và dịch vụ JetPay luôn thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của JetPay bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng của JetPay luôn sẵn sàng phục vụ.
TẬN TÌNH
Tất cả con người JetPay luôn luôn tận tâm, tận lực phục vụ vì lợi ích của khách hàng, làm cho khách hàng tin cậy và yêu mến như một người bạn, một người đồng hành trong sự nghiệp.
jetpay
Quy tắc ứng xử JetPay
JetPay luôn hướng tới sứ mệnh phụng sự cho Đất nước, cộng
đồng, mang lại giá trị đóng góp cho xã hội.
JetPay luôn giữ nguyên tắc tôn trọng pháp luật, đảm bảo
tuân thủ quy định pháp luật và chịu trách nhiệm hành vi.
01
tin tưởng
02
minh bạch
03
trách nhiệm
04
chủ động
05
hợp tác
06
cầu thị
07
công bằng
08
lịch sự
09
tôn trọng
10
tận tình
jetpay
Một số hình ảnh về JetPay
jetpay
jetpay
jetpay
jetpay
jetpay
Đối tác của chúng tôi
jetpay
jetpay
jetpay
jetpay
jetpay
jetpay
JetPay tự hào khi được cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ
Trung gian Thanh toán số 06/GP-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thanh toán trực
tuyến, giúp đảm bảo uy tín pháp lý, kỹ thuật & công nghệ hiện đại, sẵn sàng hợp tác, phục vụ
Quý đối tác/Khách hàng
jetpay