Sứ mệnh của chúng tôi

Phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất để thay đổi nền kinh tế và giúp khách hàng thực hiện công việc theo phương thức mới, năng suất và hiệu quả hơn nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

jetpay
jetpay

Tầm nhìn

Bằng nỗ lực sáng tạo trong khoa học, công nghệ và đổi mới trong quản trị, JETPAY định hướng phát triển thành một công ty công nghệ tài chính (fintech) có hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam.

Giá trị cốt lõi
jetpay
Tin cậy

Các sản phẩm và dịch vụ JETPAY mang lại cho khách hàng đều có độ tin cậy cao, con người JETPAY với tri thức và văn hóa cao luôn mang lại cho khách hàng cảm giác tin cậy trong giao dịch và chuyển giao tri thức, công nghệ.

jetpay
Tiện ích

Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của JETPAY bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng của JETPAY luôn sẵn sàng phục vụ.

jetpay
Tận tình

Tất cả con người JETPAY luôn luôn tận tâm, tận lực phục vụ vì lợi ích của khách hàng, làm cho khách hàng tin cậy và yêu mến như một người bạn, một người đồng hành trong sự nghiệp.

Quy tắc ứng xử JETPAY
JETPAY luôn hướng tới sứ mệnh phụng sự cho Đất nước, cộng đồng, mang lại giá trị đóng góp cho xã hội. JETPAY luôn giữ nguyên tắc tôn trọng pháp luật, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chịu trách nhiệm hành vi.
jetpay
Một số hình ảnh về JETPAY
jetpay
jetpay
jetpay
jetpay
jetpay