Phức tạp
– Nhiều thủ tục, giấy tờ
– Dễ nhầm lẫn, sai sót
– Khó lưu trữ, tra cứu
– Nhiều thao tác thủ công
Tốn thời gian
– Phải ra ngân hàng thực hiện lệnh
– Dữ liệu kế toán chậm cập nhật
– Báo cáo chậm cập nhật
Không an toàn
– Bảo mật dữ liệu kém
– Dễ mất mát giấy tờ
– Dễ lộ các thông tin giao dịch nhạy cảm
Giao dịch với hàng chục ngân hàng, ngay tại bàn làm việc
JetPay - hiệu quả
Không cần ra tận quầy ngân hàng, chờ đợi để được gặp giao dịch viên
JetPay - hiệu quả
Không cần chuẩn bị giấy tờ, lưu trữ hàng tá hồ sơ
JetPay - hiệu quả
Không cần phải nhập liệu chồng chéo, cập nhật báo cáo thủ công.
Đơn giản hóa quy trình chuyển tiền
JetPay - hiệu quả
Tự động sinh Lệnh chuyển tiền từ Ủy nhiệm chi ngay trên phần mềm kế toán
JetPay - hiệu quả
Phê duyệt nội bộ nhanh chóng, hạn chế sai sót dẫn đến chậm trễ công việc
JetPay - hiệu quả
Tức thời nắm được trạng thái xử lý giao dịch, giảm thời gian tra cứu.
Kiểm soát dòng tiền hiệu quả
Tự động đồng bộ và gợi ý đối chiếu sổ phụ ngân hàng với sổ tiền gửi theo thời gian mới nhất.
Tự động báo cáo số dư và tình hình biến động theo từng tài khoản ngân hàng.
Tra cứu và lưu trữ dễ dàng
Tức thời tra cứu số dư, lịch sử giao dịch theo từng tài khoản ngay trên MISA SME, AMIS Kế toán.
Lọc và xem lại các bản sao kê, sổ phụ ngân hàng đã đồng bộ trước đó trực tuyến.
Giao dịch an toàn, bảo mật tuyệt đối
Áp dụng cơ chế xác thực 02 lần (2FA) để xác minh cho các giao dịch tài chính.
Tự động mã hóa mọi dữ liệu gửi từ ngân hàng, bảo mật thông tin người dùng nghiêm ngặt.
Kết nối đa dạng
Liên thông với các hệ thống nội bộ khác của doanh nghiệp.
Dễ dàng tùy biến, tương thích với các yêu cầu đặc thù khác theo từng lĩnh vực, quy mô.
JetPay - Cổng thanh toán JetPay - Chìa khóa bán hàng thành công