Quy trình thu hộ dịch vụ
Chọn dịch vụ cần thanh toán
1 Chọn dịch vụ cần thanh toán
Đăng nhập Internet Banking hoặc đến quầy giao
dịch của ngân hàng; khách hàng chọn dịch vụ cần
thanh toán: học phí, điện, nước..
Thực hiện theo hướng dẫn
2 Thực hiện theo hướng dẫn
Chọn kênh thanh toán qua “JETPAY”, cung cấp thông tin:
họ tên, mã khách hàng… theo hướng dẫn trên ứng dụng
hoặc yêu cầu của nhân viên ngân hàng
Xác nhận thanh toán
3 Xác nhận thanh toán
Khách hàng xác nhận thanh toán theo các bước trên
ứng dụng (mật khẩu, OTP) hoặc
nộp tiền & nhận biên lai tại quầy giao dịch
Hoàn tất
4 Hoàn tất
Ngay sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán,
người bán (merchant) sẽ nhận được thông báo tự động từ JetPay

Thúc đẩy xã hội thanh toán không tiền mặt
với trọn bộ dịch vụ thu hộ của JETPAY

Thu hộ học phí
Thu hộ học phí
Jetpay kết nối với hệ thống các đối tác ngân hàng giúp phụ huynh dễ dàng nộp học phí từ bất cứ đâu & nhà trường giảm bớt các chi phí giấy tờ, tiết kiệm nhân lực cho các tác vụ thủ công.
Lợi ích

Lợi ích với doanh nghiệp

Tối ưu chi phí & nhân lực
Quy trình đơn giản, hoàn toàn tự động
An toàn giao dịch, giảm thiểu rui ro thanh toán tiền mặt

Lợi ích với khách hàng

Thanh toán dễ dàng, chủ động thời gian
Thông tin khách hàng được bảo mật
Gạt bỏ nỗi lo trễ hạn thanh toán & các phí liên quan

Để lại thông tin để nhận
tư vấn

JetPay - Cổng thanh toán JetPay - Chìa khóa bán hàng thành công