Phức tạp
– Nhiều thủ tục, giấy tờ
– Dễ nhầm lẫn, sai sót
– Khó lưu trữ, tra cứu
– Nhiều thao tác thủ công
Tốn thời gian
– Phải ra ngân hàng thực hiện lệnh
– Dữ liệu kế toán chậm cập nhật
– Báo cáo chậm cập nhật
Không an toàn
– Bảo mật dữ liệu kém
– Dễ mất mát giấy tờ
– Dễ lộ các thông tin giao dịch nhạy cảm

99% Kế toán ngân hàng nâng cao năng suất nhờ
JetPay BankHub

Cho phép kế toán lập lệnh chuyển tiền ngay trên phần mềm kế toán kết nối với hệ thống internet banking của ngân hàng để thực hiện phê duyệt.

Dễ dàng tra cứu số dư tài khoản và lịch sử giao dịch ngay trên phần mềm kế toán giúp quản lý dòng tiền hiệu quả.

Đối chiếu số dư và các giao dịch đã phát sinh trong ngày/tuần/tháng và các chứng từ trên số kế toán tiền gửi. Hệ thống tự động phát hiện sai lệch và gợi ý điều chỉnh phù hợp.

Tự động hạch toán chứng từ thu tiền gửi ngay sau khi có biến động giao dịch giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất, hiệu quả công việc.

Kết nối website bán hàng, phần mềm quản trị với tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp giúp tự động xác nhận thanh toán, sinh chứng từ bán hàng/dịch vụ và hóa đơn.

Dùng thử miễn phí
GIF Image
Quy trình đơn giản – dễ dàng sử dụng
Bước 1
Đăng ký tài khoản
Bước 2
Liên kết ngân hàng
Bước 3
Sẵn sàng sử dụng
Đăng ký ngay
JetPay - Cổng thanh toán JetPay - Chìa khóa bán hàng thành công