Muốn thanh toán tiền học qua JetPay thì
làm thế nào?

Điều kiện sử dụng:

 1. Nhà trường: Có tài khoản ngân hàng ký kết hợp đồng thanh toán không dùng tiền mặt Công ty Cổ phần JetPay
 2. Phụ huynh:
  • Có tài khoản ngân và sử dụng internet banking/mobile banking để thanh toán tiền học
  • Có Thẻ nội địa/Thẻ quốc tế
  • Sử dụng Ví điện tử để quét mã QR
  • Trường hợp khác phụ huynh thanh toán tiền học tại quầy giao dịch/chi nhánh của ngân hàng BIDV

Các bước thực hiện:

1. Thanh toán tiền học bằng Mã QR

1. Thanh toán tiền học bằng Mã QR

Trên ứng dụng SISAP, anh/chị có thể nộp nhanh các khoản thu của con

 • Đăng nhập vào ứng dụng SISAP phụ huynh, chạm vào ảnh đại diện trên
  thanh menu để chuyển đến màn hình Thông tin con.
 • Sau khi nhà trường gửi thông báo về khoản thu mới cần
  phải đóng thì tại màn hình Thông tin con sẽ lấy lên
  thông tin các khoản thu cần phải nộp của con em mình
 • Chạm vào Nộp để nộp từng khoản thu còn thiếu
  hoặc chạm vào Nộp tất cả để nộp tất cả các
  khoản thu.
 • Chọn hình thức thanh toán JetPay
 • Chọn Mã QR
 • Chạm vào Tải mã QR để lưu mã QR về điện thoại

Sau đó phụ huynh mở ứng dụng mobile banking của các ngân hàng có tích hợp
thanh toán bằng phương thức quét mã QR CODE để thực hiện thanh toán tiền học
cho con.

2. Thanh toán tiền học bằng Thẻ nội địa/Thẻ quốc tế

2. Thanh toán tiền học bằng Thẻ nội địa/Thẻ quốc tế

 • Chọn hình thức thanh toán JetPay
 • Lựa chọn phương thức thanh toán là Thẻ nội địa hoặc
  Thẻ quốc tế
 1. Xác thực thông tin của chủ thẻ.
 2. Nhấn Thanh toán, kiểm tra thông tin giao dịch, nhập mã
  OTP được gửi về SĐT đã đăng ký với JetPay. Nhấn Xác nhận thanh
  toán
  để hoàn tất thanh toán

3. Thanh toán bằng hình thức thu hộ qua Ngân hàng BIDV

3. Thanh toán bằng hình thức thu hộ qua
Internet banking/Mobile Banking của ngân hàng BIDV

BIDV hỗ trợ Phụ huynh đã đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking/Internet
Banking thanh toán tiền học bằng tính năng Thanh toán học phí.

 • Phụ huynh đăng nhập vào Internet Banking/Mobile Banking của ngân hàng
  BIDV.
 • Chọn Thanh toán để thanh toán học phí.
 • Chọn Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần
  JetPay 
  hoặc Dịch vụ: Thu hộ JetPay
 • Nhập Mã khách hàng: Mã SISAP của
  con.
 • Nhấn Tiếp tục. Kiểm tra thông tin giao dịch và xác thực
  OTP để hoàn tất thanh toán.