Hỗ trợ đầy đủ kênh thanh toán
chấp nhận thanh toán trực tiếp
THẺ QUỐC TẾ
Các thẻ quốc tế Visa, Master, JCB, Amex phát hành trên toàn cầu.
chấp nhận thanh toán trực tiếp
THẺ ATM NỘI ĐỊA
Khách hàng thanh toán bằng thẻ ATM của 28 ngân hàng trong nước.
chấp nhận thanh toán trực tiếp
INTERNET BANKING
Thanh toán trực tuyến với tài khoản Internent Banking của 14 ngân hàng.
chấp nhận thanh toán trực tiếp
QR-PAY
Khách hàng thanh toán bằng ứng dụng Mobile Banking của 15 ngân hàng thông qua quét mã QR-Code.
chấp nhận thanh toán trực tiếp
VÍ ĐIỆN TỬ
Khách hàng thành toán bằng số dư các Ví điện tử nội địa (JetPay, Vimo, ViettelPay…) & nước ngoài (Wechat Pay, Alipay)
chấp nhận thanh toán trực tiếp
TIỀN MẶT TẠI QUẦY
Khách hàng nộp tiền tại gần 10.000 quầy giao dịch trên toàn quốc (ViettelPost, VNPost, FPT shops…)
chấp nhận thanh toán trực tiếp
CHUYỂN KHOẢN
Khách hàng chuyển khoản đến 28 tài khoản ngân hàng của Jetpay.
chấp nhận thanh toán trực tiếp
THẺ TRẢ TRƯỚC
Khách hàng thanh toán bằng nhiều loại thẻ trả trước, phù hợp với các loại Game, nội dung số.