Đăng ký dễ dàng – Vô vàn tiện ích
Đăng ký tài khoản
chưa đầy 2 phút
Đăng ký tài khoản chưa đầy 2 phút
An toàn, bảo mật
chuẩn quốc tế
An toàn, bảo mật chuẩn quốc tế
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7
Đăng ký dễ dàng - Vô vàn tiện ích
Chuyển tiền siêu tốc
Chuyển tiền siêu tốc
Thanh toán thuận tiện
Thanh toán thuận tiện
Nạp, rút tiền 24/7
Nạp, rút tiền 24/7
Đăng ký dễ dàng - Vô vàn tiện ích
Và rất nhiều tiện ích khác
JetPay liên tục phát triển hợp tác với các đơn vị
cung cấp dịch vụ để thỏa mãn mọi nhu cầu
thanh toán cho người dùng
Và rất nhiều tiện ích khác…
Liên kết ngân hàng
an toàn giao dịch
Liên kết được nhiều ngân hàng khác nhau chỉ trên
1 tài khoản. Người dùng ví JetPay có thể nạp/rút
tiền từ ngân hàng liên kết bất cứ lúc nào, chỉ trong
vòng 2 giây.
Liên kết ngân hàng an toàn giao dịch

Bạn là doanh nghiệp
mong muốn hợp tác
với JetPay

JetPay cung cấp các giải pháp thanh toán đa dạng,
thuận tiện và an tòan cho doanh nghiệp thuộc mọi
loại hình kinh doanh

Để lại thông tin để nhận
tư vấn

JetPay - Cổng thanh toán JetPay - Chìa khóa bán hàng thành công