Quy trình đăng ký
Để bắt đầu sử dụng dịch vụ, quý khách xin vui lòng thực hiện theo các bước sau
Bước 1: Đăng ký tài khoản
Người bán đăng ký tài khoản tại https://mc.jetpay.vn và đồng ý với điều khoản sử dụng của JETPAY.
Bước 2: Xác thực tài khoản
Đăng nhập và xác thực tài khoản, bao gồm: email, số điện thoại theo hướng dẫn.
Bước 3: Cập nhật hồ sơ online tại https://mc.jetpay.vn
Tải lên và cập nhật các chứng từ cần thiết: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, hình ảnh doanh nghiệp, v.v…
Bước 4: JETPAY thẩm định hồ sơ
Hồ sơ sau khi được gửi online sẽ được JETPAY thẩm định và xét duyệt. Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được JETPAY gửi email thông báo cho người bán.
Bước 5: Đàm phán và ký hợp đồng sử dụng Giải pháp của JETPAY
Sau khi hồ sơ được phê duyệt, JETPAY và người bán (Cửa hàng, nhà hàng, doanh nghiệp) sẽ đàm phán và ký hợp đồng.
Bước 6: Hoàn tất quy trình đăng ký
JETPAY thực hiện KYC và cung cấp giải pháp cho người bán.
Hướng dẫn sử dụng
Để xem chi tiết tài liệu hướng dẫn sử dụng, quý khách vui lòng tải tài liệu tại đây
Hướng dẫn tích hợp
Để xem chi tiết tài liệu hướng dẫn tích hợp, quý khách vui lòng tải tài liệu tại đây
Hướng dẫn sử dụng