Quy trình đăng ký
Để bắt đầu sử dụng dịch vụ, quý khách xin vui lòng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đăng ký tài khoản
Cung cấp thông tin doanh nghiệp cơ bản. Đồng ý với điều khoản hợp đồng JetPay khi đăng ký tài khoản.
Bước 2: Xác thực tài khoản
Đăng nhập và xác thực tài khoản, bao gồm: email, số điện thoại theo hướng dẫn.
Bước 3: Cập nhật hồ sơ
Tải lên và cập nhật các chứng từ cần thiết: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, v.v…
Bước 4: JetPay thẩm định
Doanh nghiệp in và ký bản Hợp đồng sử dụng dịch vụ, sau đó gửi bản cứng về cho JetPay. Sau khi nhận hợp đồng, bộ phận pháp chế của Jetpay sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ doanh nghiệp. Hồ sơ của đơn vị sẽ được chuyển đến bộ phận thẩm định của JetPay để kiểm tra, đảm bảo các thông tin khai báo chính xác. Sau khi hồ sơ được phê duyệt, JetPay sẽ gửi hợp đồng cho Merchant ký và chuyển lại cho JetPay để hoàn tất thủ tục.
Để xem chi tiết tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản Jetpay, quý khách vui lòng tải tài liệu tại đây
Hướng dẫn sử dụng
Để xem chi tiết tài liệu hướng dẫn sử dụng, quý khách vui lòng tải tài liệu tại đây